top of page
Wood Carving

MEGARON I
SERRA BİLGİNCAN

Anakronik FısıltılarSerra Bilgincan
00:00 / 08:32
Anachrconic Whispers @soundcloud
producer: Eren Turgut

Ben düşünen bir et,

İnce bacaklı koca gövdeli bir bizon gördüm bugün, anatomisini hatmettim

Aşı boyasına daldırdığım parmaklarımı duvarlara sürüp taştan bir can üfledim bizona

 

Mağaraların en derinine konuştuğumda hayvanlarım geri konuşurlar bana

Bir mağara sanatçısıyım,

Sonsuza değin lâedri

Yüzüm gözüm yok

Ve buna gerek de yok

//

I, a thinking flesh,

have seen a fat bodied, thin legged bison today, swallowed its anatomy.

Dipped my fingers into ochre, rubbed them on walls and blew life into a bison made of stone.

 

When I speak in the depths of a cave, the spirits of my animals speak back at me.

 

I’m a cave artist,

forever anonymous.

with no face,

and leaving no trace to be chased.

Carving
Taş formu yeniden kazandırılmış andezit taşı, meşe ağacı, buluntu taşlar ve keten tohumu yağı ile hazırlanmış aşı boyası, hoparlör
Andesite stone carved back into having organic stone form and texture, oak, ochre paint made from found stones and flaxeed oil, speaker
IMG_4133.jpg
IMG_3713.jpg
9378A71D-6D42-4CF5-BA1E-A50D88E42538.jpg

Birimiz ola ki çokça et getirirse bir gün,

ve pek mühim görürse kendini,

ona etinin değersizliğinden konuşur gönlüne tevazu aşılarız”

 

Nitekim yaşam mücadelesi tek kişilik değil,

kibirse henüz öğrenilmemiştir burada.

 

//

"If one day one will have killed much meat

and will think of himself as the chief,

we’ll speak of his meat as worthless, to cool his heart and make him gentle."

For survival is not for the solitary and

arrogance has not yet been learned here.

IMG_9948.jpg
IMG_4798_edited.jpg

(Tarım devrimiyle kendi topuğumuza mı sıktık?)

//

(Did we shoot ourselves in the heel with the dawn of agriculture?)

Neden suladın ey insan oğlu gönlünün bahçelerini?

Tüm bitkilerin suyunu çekmiş hasadın,

Ne arsız örtü bu!

//

O child of man,

how you've watered the gardens of your hearts,

The harvests have withered, drained of their sustenance.

İnsanların neden mağaralara resimler çizmiş olduğundan emin olmak mümkün değilse de, çeşitli yaratıcı antropolojik hikayelerden bahsetmek pekâlâ mümkün.

 

Bu resimlerin kaynağı insanın hikâye anlatma ihtiyacı ve arzusu muydu? Bilinmeyeni, doğal ve doğaüstü güçleri anlatan sanatsal bir sembolizmin icrası mıydı bu tasvirler? Kim bilir belki insan avcı toplayıcıyken kendinden daha güçlü olan hayvanları, karnını doyuranı yahut ona hizmet edeni tanrısallaştırmıştır.

 

Ya çekim yasasının ustası eski insan, başarılı bir avın gerçekleşmesi için kader yazan av büyüleriyle kendi gerçekliğini yaratıyorduysa? İnsan mağaraların ücra köşelerine çizdiği hayvanlara konuştuğunda yansıyan ses ile, çizmiş olduğu hayvanlarla kendini özdeşleştirmiş olabilir mi? Senin hayvanın ne?

 

İlk müzik bir haykırış mıydı bir kabile mensubunun diğer ekip üyeleriyle iletişimini sağlatan? Ardından kemikten bir flüt müydü yine kendini duyurabilmesi, bir haberi genişçe bir otlakta yayabilmesi için? Beraber müzik yaparken oksitosin salgılayan insan, topluca hareket ederken müzik yoluyla ekip bağlarını kuvvetlendirmiş, savanaların haşin tiyatrosunda zihin beden bütünlüğünü artırarak varoluşsal avantajlar sağlamış olabilir mi?

Arpa çıkartmak. Her sene daha fazla arpa. Ne pahasına olursa olsun daha fazla arpa. Farkında değil ki insan, tarladan çıkan tek bir besin kaynağı ne kadar tüketirse tüketsin zavallı bedenini beslemiyor. Evet, toprağın ona sunduğunu katlayarak arttırdığı için bir dâhi. Esas ihtiyaçlarını dinlemeyi unutmuş bir dâhi.

 

Mağaralardan ilkel klübelere, savanalardan tarım arazilerine, bilişsel devrim,  dâhi çiftçiler, mülk sahipleri, arpa toplayıcılar, arpa dağıtanlar, arpa dilenenler, endüstri devrimi, taş duvarlarda bizonlar, sıva çekilmiş beton duvarlara düşen beyaz spotlar, komünal toplumdan bireyciliğe, spot ışığı, ben, kibir, çağdaş sanatçı, kibir, orjinallik yarışı, sanat tüccarı, daha fazla arpa, dâhi sanatçı, metafor, bir tarihi hiçe saymak, kümülatif bilgi yalan, atalarımızın canı cehenneme!

Metafor, görü ve düşünceleri anlaşılmaz ve gizemli kılmak değil, daha iyi anlatmak için olmamalı mı? Aksi kişinin tüm anlama deneyimini kendine sakladığı, bunun için yeterli kabiliyet ve iç görüyü yalnızca kendinde gördüğü bir ifade şekli olmuyor mu?

 

Çağdaş sanatın eser ile seyircisini mesafelendiren hali, bir eserin karşısında içinden anlamsızca sayı sayan sözde sanatseverler icat etti. Bir aktarım yolu olarak aktarmamayı tercih etmiş bir grup sanatçı, galerilerin duvarlarının köşelerinde kimselerin onları anlayamayacağı fikrinin tatminiyle sinsice gülüyorlar mı?

 

Mağara duvarlarında av büyüleri, tarım arazilerinde sınıf doktrinleri, sanattan arpa çıkartmak, bir av olarak sanat

//

We may never be sure of why people did drawings in caves, but we may create our own creative anthropological stories.

 

Were these drawings sourced from the human need and desire to tell stories? Were these depictions the execution of an artistic symbolism narrating the unknown, natural, and supernatural forces? Perhaps mankind, while a hunter-gatherer, deified the animals that were stronger than him, that filled his stomach, or served him.

Or could the ancient human, a master of the law of attraction, have created his own reality with hunting spells that wrote destiny for a successful hunt? Could he have identified with the animals he drew, in the secluded corners of caves, when the echoing sound talked back at him once he spoke to those animals drawn? What is your animal?

Was the first music a shout of a tribe member to communicate with other team members? Followed by a flute made of bone, to make himself heard, to broadcast a message across a wide pasture? Could humans, secreting oxytocin while making music together, have strengthened team bonds through music, and gained existential advantages by enhancing mental and physical integrity in the harsh theatre of the savannas?

Producing barley. More barley every year. More barley at any cost. The human doesn’t realize, no matter how much he consumes from the field, a single source of food does not nourish his miserable body. He is in deed a genius for finding ways and tools for propagating what the earth offers him. A genius who's forgotten to listen to his essential needs.

From caves to primitive huts, savannas to agricultural fields, the cognitive revolution, genius farmers, property owners, barley collectors, barley distributors, those begging for barley, the industrial revolution, bisons on stone walls, white spots falling on plastered concrete walls, from communal societies to individualism, spotlight, I, arrogance, contemporary artist, arrogance, originality race, art dealer, more barley, genius artist, metaphor, disrespecting a history, cumulative knowledge is a lie, our ancestors may go to hell!

 

Shouldn't metaphor, than making ideas and visions incomprehensible and mysterious, work towards enhancing  acknowledgement. Otherwise, doesn’t it become an expression where the person keeps the experience of understanding to himself, believing only him to have enough capability and insight?

The distancing nature of contemporary art, invented so-called art lovers who meaninglessly do counts  in front of works of art. A group of artists who prefer not to convey as a means of conveyance, are they sinisterly smiling in the corners of galleries, satisfied no one can understand them?

Hunting spells on cave walls, class doctrines in agricultural fields, extracting barley from art,
art as a prey

bottom of page