top of page
Wood Carving

MEGARON II
SERRA BİLGİNCAN

zeytin dalı üzerine el oyması, paslanmaz çelik
hand carved  branch of an olive tree, stainless steel
IMG_4252.jpg
IMG_4199.jpg
Pilos-Nestor, Yunanistan, Miken Uygarlığı Dönemi, geç Tunç Çağı,
MÖ 1300'e dayanıp, MÖ 1200'deki bir yangınla tahrip olmuştur
Pylos-Nestor, Greece, Myceneaen Period, late bronze age,
dating from 1300 BCE, and destroyed in a 1200 BCE fire
IMG_4893.jpg
IMG_4852_edited.jpg
IMG_4887.jpg
İsrail Qesem Mağarası'na ait 300,000 yıllık ocak kalıntısının mikroskobik görüntüsü
Microscopic view of a sediment found in the 300,000-year-old hearth of Qesem Cave, Israel
IMG_4214.jpg
IMG_4201.jpg
"İnsanlar atalarıyla gurur duymuyor ve onları nadiren akşam yemeğine davet ediyorlar."

//

“Humans are not proud of their ancestors, and rarely invite them round to dinner.”

Douglas Adams
IMG_4889_edited.jpg
IMG_4869.jpg
bir akşam yemeği daveti

//

an invitation to dinner
bottom of page